Gyakori kérdések

Mivel foglalkozik a GEMINI Pénzügyi Zrt.?
A GEMINI Pénzügyi Zrt. különböző pénzügyi szolgáltatások – lízing, hitel és pénzkölcsön nyújtása – mellett követelésvásárlási tevékenységet folytat.
Célunk, hogy magas színvonalú, az adósságrendezés minden részletére kiterjedő szakmai segítséget nyújtsunk ügyfeleink számára.

 

Hogyan került a tartozásom a GEMINI Pénzügyi Zrt.-hez?
Tartozása engedményezést követően került Társaságunkhoz, amelyet az Engedményezési Nyilatkozat igazol. Az engedményezés során a korábbi hitelező (jogelőd) a GEMINI Pénzügyi Zrt.-re ruházta át tartozását, ennek következtében Ön már csak a jogutódnál (GEMINI Pénzügyi Zrt.) tudja ügyét rendezni.

 

Miért nem kaptam korábban értesítést arról, hogy tartozásom már nem az eredeti hitelező kezeli?
Az engedményezés létrejöttéhez nem szükséges az adós hozzájárulása (Ptk. 6:193. § (1) bekezdés).
A jogelőd (korábbi hitelező) bank - belső szabályrendszerének megfelelve - az ügyfél által megadott és lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő lakcímére küldi az értesítéseket.
Amennyiben ezen címben változás áll be, az ügyfélnek kell eleget tennie adatbejelentési kötelezettségének. Ennek hiányában fennáll annak a kockázata, hogy bizonyos banki értesítésekről (pl. felszólító levél, felmondott szolgáltatás, stb.) nem szerez tudomást.

 

Miért kaptam felszólító levelet a GEMINI Pénzügyi Zrt.-től?
Követeléskezelő cégként kötelességünk minden érintett szerződő fél tájékoztatása a még nem rendezett tartozásuk meglétéről. A követelésekben szereplő adósok mindegyike felszólításra kerül, akik az adott ügyben szerződő félnek tekinthetők, s így őket fizetési kötelezettség terheli.
Ha Ön felszólító levelet kapott egy fennálló tartozásról, érdemes mielőbb felvennie a kapcsolatot a követeléskezelővel további egyeztetés céljából.

 

Hogyan tudok tájékoztatást kapni a tartozásom részleteiről?
Tartozásával kapcsolatban ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére elérhetőségeinken.
Kérjük, megkeresésekor minden esetben hivatkozzon ügyszámára.

 

Mi az az ügyszám és hol találom meg azt?
Az ügyszám az Ön egyedi azonosítója tartozásával kapcsolatban. Társaságunktól kapott levelének fejlécében megtalálhatja az azonosítót, amelyre hivatkozva ügyét intézheti.

 

Hogyan tudom tartozásom kiegyenlíteni?
Tartozásának rendezésére cégünk az alábbi lehetőségeket kínálja:

  1. Egyösszegű befizetés
  2. Részletfizetés, adósságrendező megállapodás keretében

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén, hogy Önnel együtt találjuk meg a lehető legjobb megoldást tartozása rendezéséhez.

 

Hogyan kezdeményezhetem a részletfizetést a GEMINI Pénzügyi Zrt. felé?
A részletfizetést kérvényezheti:

  • a felszólítólevelünkben található elérhetőségeink bármelyikén vagy
  • a felszólítólevélben mellékelt Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.

Minden esetben, lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk a legkedvezőbb fizetési konstrukciót felajánlani Önnek.

 

Mit tegyek, ha a Részletfizetési Megállapodásomnak nem tudok eleget tenni?
Ilyen esetekben haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal elérhetőségeink valamelyikén annak érdekében, hogy korábban kapott kedvezményeit ne veszítse el.
Amennyiben Ön szerepel nyilvántartásunkban, úgy személyes adataiban bármely változás következik be (lakcímváltozás, névváltozás stb.) Ön köteles azt Társaságunk felé jelezni a honlapunkon megtalálható Adatváltozás bejelentése formanyomtatvány kitöltésével.

 

Milyen fizetési módok közül választhatok?
Cégünk az alábbi fizetési lehetőségeket kínálja tartozása rendezéséhez:

  1. Banki átutalás
  2. Csekkes fizetés

Kérjük, befizetéskor/átutaláskor minden esetben hivatkozzon ügyszámára.

 

Elfogyott a sárga csekkem, hogyan tudok még igényelni?
Amennyiben tartozása rendezéséhez a már kiküldött csekkeken kívül további bizonylatokra van szüksége, cégünk postai úton, automatikusan eljuttatja azokat Önhöz.
Amennyiben ez mégsem történne meg, kérjük, haladéktalanul jelezze azt ügyfélszolgálatunkon.

 

Átutalással is teljesíthetem a befizetést?
Igen. Cégünknél lehetősége van arra, hogy tartozását átutalással teljesítse. Kérjük, átutaláskor a megjegyzés mezőben minden esetben hivatkozzon egyedi ügyszámára.

Amennyiben ügyszáma 5-ös számmal kezdődik:
Belföldi átutalás esetén GIRO számlaszám: 10404065-50526885-70901017
Nemzetközi átutalás esetén IBAN számlaszám: HU56 10404065-50526885-70901017
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
Bank neve és címe: K&H Bank, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Kedvezményezett neve és címe: GEMINI Pénzügyi Zrt. 1027 Budapest Margit krt. 3. 1.em. 4.

Amennyiben ügyszáma 6-os számmal kezdődik:
Belföldi átutalás esetén GIRO számlaszám: 10404065-50526885-70901048
Nemzetközi átutalás esetén IBAN számlaszám: HU92 10404065-50526885-70901048
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB
Bank neve és címe: K&H Bank, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Kedvezményezett neve és címe: GEMINI Pénzügyi Zrt. 1027 Budapest Margit krt. 3. 1.em. 4.

 

Emlékeim szerint már korábban befizettem tartozásomat. Mi a teendőm?
Ha Ön hitelt érdemlően tudja bizonyítani a tartozás korábbi rendezését, kérjük, küldje meg a rendelkezésre álló dokumentumok másolatát egyeztetés céljából az alábbi elérhetőségeink egyikére:
Levelezési címünk: 1277 Budapest Pf. 16.
Elektronikus levelét a kapcsolat@geminizrt.hu címen várjuk.
Kérjük, minden esetben hivatkozzon ügyszámára, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében adja meg telefonszámát.

 

Mi az a KHR lista, miért kerültem erre a listára és hogyan tudok lekerülni róla?
A KHR, azaz Központi Hitelinformációs Rendszer a korábbi BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) jogutódjaként működő információs rendszer és adatbázis, amely minden hitel- és hitel jellegű szerződést nyilvántart. A KHR egy teljes listás nyilvántartás, amely minden pozitív és negatív hitel- és mulasztásadatot tartalmaz.
A KHR tulajdonképpen egy hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Működésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét.
A KHR adóslistára hitelmulasztás, bankkártya-visszaélés vagy csalás esetén kerül az adós. Az aktív negatív adósok listájáról a mulasztás vagy visszaélés megszűnése ad lehetőséget, tehát például a teljes tartozás maradéktalan törlesztése.

 

Miért kezeli személyes adataimat a GEMINI Pénzügyi Zrt.?
Személyes adatait kizárólag követelés érvényesítése céljából kezeljük.
További információkért olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

Miért nem adnak tájékoztatást családtagomnak a tartozásomról?
A Gemini Pénzügyi Zrt. a hatályos jogszabályok értelmében banktitkot tartalmazó adatokat kezel, ezért még közvetlen családtagnak sem szolgáltathat információt írásos meghatalmazás hiányában.
A Társaságunk által elfogadott meghatalmazás minta letölthető honlapunkról.

 

Mi a teendőm, ha elhunyt családtagom részére érkezett felszólító levél?
A fenti esetben kérjük néhai családtagja Halotti Anyakönyvi Kivonat és Hagyatékátadó Végzés másolatát szíveskedjen eljuttatni Társaságunk részére az alábbi elérhetőségünkre:
Levelezési címünk: 1277 Budapest Pf. 16.
Elektronikus levelét a kapcsolat@geminizrt.hu címen várjuk.
Kérjük, minden esetben hivatkozzon ügyszámára, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében adja meg telefonszámát.
Abban az esetben, ha nem történt hagyatéki tárgyalás, kérjük, igényelje az illetékes Önkormányzattól az erről szóló igazolást (ún. nemleges nyilatkozat) és juttassa el Társaságunk részére annak másolatát.
Felhívjuk figyelmét, hogy több örökös esetén, amennyiben az öröklés pozitív, úgy az örökös társak felelőssége egyetemleges, kötelezettségük a tartozás megfizetésére közös (2010. évi XXXVIII. tv. a hagyatéki eljárásról).

 

Honnan kaphatok tájékoztatást a hátralévő tartozásom összegéről?
Cégünk negyedévente postai úton tájékoztatja ügyfeleit hátralévő tartozásuk összegéről. Amennyiben nem kapott ilyen tájékoztatót, vagy további információra van szüksége, kérjük, keresse fel Társaságunkat elérhetőségeink valamelyikén.

 

Mi történik, amikor a tartozásom kiegyenlítem?
Amikor tartozását maradéktalanul kiegyenlítette, ügyét lezárjuk, amelyről postai úton lezáró igazolás formájában tájékoztatást küldünk Önnek. Tartozásának kiegyenlítésekor esetleges KHR státusza passziválásra kerül.
Amennyiben lezáró igazolását nem kapta meg, kérjük, keresse fel Társaságunkat elérhetőségeink valamelyikén.

 

Fizetési nehézségeim akadtak, mi a teendőm?
Abban az esetben, ha Önnek fizetési nehézségei merültek fel, kérjük, maradéktalanul keresse fel Társaságunkat elérhetőségeink valamelyikén. Kompromisszumos megoldásainkkal minden ügyfelünk fizetőképességének megfelelő megoldást nyújtunk.